Spinka957

26 tekstów – auto­rem jest Spin­ka957.

Nig­dy nie wiemy co nas może spot­kać, naj­większe szczęście może przyjść w nieo­cze­kiwa­nym mo­men­cie ;))

Ale też nie daj się zwieść iluz­ji . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 października 2010, 15:01

Za­pomi­namy co w życiu jest dla nas naj­ważniej­sze . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 października 2010, 20:09

Wznoszę się w ogóle te­go nie zauważam,
ale kiedy spa­dam trud­no te­go nie zauważyć ... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 października 2010, 15:31

Wolę żyć ze świado­mością, że jes­teś z nią, a nie ze mną, niż miało by Cię nie być wca­le . 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 września 2010, 16:27

Bar­dzo przeżywałam roz­sta­nie będąc z kimś przez krótki ok­res cza­su, czułam się jak­by mi­lion igieł wbiło się w mo­je ser­ce . Zas­ta­nawiam się co było by, gdy­bym była z kimś dłużej ... Jak bym to przeżywała ? Bar­dziej? Bar­dziej zda­je się, że już nie mogłam . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 września 2010, 15:11

Znasz to uczu­cie kiedy chcesz wejść przez ja­kieś drzwi, a zmy­kasz so­bie sa­ma ? Chcesz, a wiesz, że nie możesz lub nie po­win­naś ? Za­mykasz wbrew so­bie ..

* drzwi to prze­nośnia . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 28 sierpnia 2010, 11:24

Le­piej jest kochać i cier­pieć niż nie czuć nic . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 lipca 2010, 11:33

Wys­tar­czy, że po­wiesz 3 ra­zy "kocham"
Za pier­wszym ra­zem nie uwierzę... nie chce byś mnie zranił.
Za dru­gim ra­zem uwierzę... ale nie przyz­nam się do tego.
Za trze­cim ra­zem od­po­wiem Ci tym sa­mym . 

myśl
zebrała 36 fiszek • 14 lipca 2010, 10:23

... chodź ze mną choć nie mogę obiecać Ci,
że zaw­sze będę Cię kochać . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 21 czerwca 2010, 13:18

Do pełni szczęścia, zaw­sze mi cze­goś bra­kowało, te­raz bra­kuje mi Ciebie . 

myśl
zebrała 29 fiszek • 19 czerwca 2010, 17:48

Spinka957

Lecz choćby oczy jej były na niebie, a owe gwiazdy w oprawie jej oczu, blask jej oblicza zawstydziłby gwiazdy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Spinka957

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność