Spinka957, strona 3

26 tekstów – auto­rem jest Spin­ka957.

I w tym wszys­tkim próbu­je zna­leźć ra­dość ja­kiś sens, ale nicze­go nie mogę dos­trzec w tej pus­tce . 

myśl
zebrała 14 fiszek • 7 maja 2010, 13:32

Uświada­miasz so­bie wte­dy, że nie masz po co żyć bo Twoim całym życiem była miłość, a te­raz ?
Te­raz nic ...
Pus­tka w sercu,
brak szczęścia
tęskno­ta za tym co było kiedyś i pew­nie nie wróci . 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 maja 2010, 14:35

Piękno na­tury dos­trzeżesz prędzej na wsi niż w mieście . 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 maja 2010, 15:58

Ro­biąc fo­tog­ra­fie nie ukażesz całego piękna na­tury . 

myśl
zebrała 23 fiszki • 3 maja 2010, 12:22

Zmieniłam się, ale nie z wyglądu czy też zacho­wania. Zmienił się typ mo­jego myśle­nia . 

myśl
zebrała 34 fiszki • 2 maja 2010, 11:36

To była by zbrod­nia dos­ko­nała - ja uk­radne Ci ser­ce, a Ty uk­radniesz mi mo­je . 

myśl
zebrała 26 fiszek • 29 kwietnia 2010, 11:56

Spinka957

Lecz choćby oczy jej były na niebie, a owe gwiazdy w oprawie jej oczu, blask jej oblicza zawstydziłby gwiazdy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Spinka957

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność