Spinka957, strona 2

26 tekstów – auto­rem jest Spin­ka957.

Nie poz­wolę na to, żeby mo­je życie i szczęście było za­leżne od osób trze­cich . 

myśl
zebrała 33 fiszki • 17 czerwca 2010, 19:49

Po­wiesz, że mnie kochasz lecz po cza­sie to nie ma znacze­nia . 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 maja 2010, 20:34

Na co dzień jes­tem szczęśli­wa, ale jak zacznę płakać to już nie mogę opa­nować łez ... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 25 maja 2010, 16:51

Wiem dlacze­go nie mogę zna­leźć te­go cze­go szu­kam . Szu­kam ideałów, a ideałów prze­cież niema . 

myśl
zebrała 30 fiszek • 22 maja 2010, 13:41

Cza­sem myślę tak skomplikowanie,
że sa­ma siebie nie ro­zumiem ... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 maja 2010, 22:53

Lu­biła siadać na pa­rape­cie ze słuchaw­ka­mi w uszach i pat­rzeć na prze­jeżdżające sa­mocho­dy . 

myśl
zebrała 28 fiszek • 15 maja 2010, 17:56

- Hm ... Co ona w nim widzi ona jest ta­ka ład­na, a on ta­ki brzyd­ki ?
- To właśnie na­zywa się miłość . 

myśl
zebrała 51 fiszek • 14 maja 2010, 17:16

... już nie wiem co prawdą, a co kłam­stwem jest . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 10 maja 2010, 19:53

Ogar­nia Cię smu­tek i żal chcesz cofnąć czas do dob­rych chwil, ale nic Ci na to nie poz­wa­la. Uczu­cie, które było tak wiel­kie nag­le sta­je się niczym . 

myśl
zebrała 43 fiszki • 9 maja 2010, 11:30

Nie jes­tem zła, na­wet nie mam na to siły po pros­tu jes­tem smut­na bo nie mam te­go co tak kochałam . 

myśl
zebrała 25 fiszek • 8 maja 2010, 11:08

Spinka957

Lecz choćby oczy jej były na niebie, a owe gwiazdy w oprawie jej oczu, blask jej oblicza zawstydziłby gwiazdy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Spinka957

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność