Spinka957, teksty z września 2010 roku

2 teksty z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Spin­ka957.

Wolę żyć ze świado­mością, że jes­teś z nią, a nie ze mną, niż miało by Cię nie być wca­le . 

myśl
zebrała 50 fiszek • 25 września 2010, 16:27

Bar­dzo przeżywałam roz­sta­nie będąc z kimś przez krótki ok­res cza­su, czułam się jak­by mi­lion igieł wbiło się w mo­je ser­ce . Zas­ta­nawiam się co było by, gdy­bym była z kimś dłużej ... Jak bym to przeżywała ? Bar­dziej? Bar­dziej zda­je się, że już nie mogłam . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 września 2010, 15:11

Spinka957

Lecz choćby oczy jej były na niebie, a owe gwiazdy w oprawie jej oczu, blask jej oblicza zawstydziłby gwiazdy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Spinka957

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność