Spinka957, teksty z października 2010 roku

3 teksty z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Spin­ka957.

Nig­dy nie wiemy co nas może spot­kać, naj­większe szczęście może przyjść w nieo­cze­kiwa­nym mo­men­cie ;))

Ale też nie daj się zwieść iluz­ji . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 18 października 2010, 15:01

Za­pomi­namy co w życiu jest dla nas naj­ważniej­sze . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 11 października 2010, 20:09

Wznoszę się w ogóle te­go nie zauważam,
ale kiedy spa­dam trud­no te­go nie zauważyć ... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 października 2010, 15:31

Spinka957

Lecz choćby oczy jej były na niebie, a owe gwiazdy w oprawie jej oczu, blask jej oblicza zawstydziłby gwiazdy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Spinka957

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność