Spinka957, teksty z lipca 2010 roku

2 teksty z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Spin­ka957.

Le­piej jest kochać i cier­pieć niż nie czuć nic . 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 lipca 2010, 11:33

Wys­tar­czy, że po­wiesz 3 ra­zy "kocham"
Za pier­wszym ra­zem nie uwierzę... nie chce byś mnie zranił.
Za dru­gim ra­zem uwierzę... ale nie przyz­nam się do tego.
Za trze­cim ra­zem od­po­wiem Ci tym sa­mym . 

myśl
zebrała 36 fiszek • 14 lipca 2010, 10:23

Spinka957

Lecz choćby oczy jej były na niebie, a owe gwiazdy w oprawie jej oczu, blask jej oblicza zawstydziłby gwiazdy.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Spinka957

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność